Yleistä

Polyuretaanielastomeerit voidaan jakaa kahteen ryhmään: nopea- ja hidasreaktiiviset. Nopeareaktiiviset ruiskutetaan erikoiskoneilla. Hidasreaktiiviset voidaan ruiskuttaa tai levittää käsin.


Saumattomuus

Vedeneristystöissä saumattomuudella on erittäin tärkeä merkitys, koska perinteellisten eristystapojen suurimmat ongelmat voidaan täten poistaa.


Elastisuus

Polyuretaanielastomeerien murtovenymä on satoja prosentteja vielä -40ºC:n lämpötilassakin.


Halkeamien silloitus

Tuhansienkaan prosenttien murtovenymä ei auta mitään, jos tuote ei ole halkeamat silloittava. Tällä tarkoitetaan sitä, että materiaalin on pystyttävä venymään 0 mm:stä alkaen muutama millimetri. Tällainen aine on viskoelastinen. Halkeamien silloitusta tarvitaan erityisesti betonipinnoilla, koska betoniin saattaa tulla useankin millimetrin halkeama vedeneristyksen jälkeen.


Mekaaninen lujuus

Mekaanisesti polyuretaanit ovat erittäin kestäviä. Niiden kestävyys kulutusta vastaan on moninkertainen esim. tavalliseen teräkseen ja betoniin verrattuna.


Nopeus

Polyuretaaneja voidaan ruiskuttaa satoja neliömetrejä tunnissa. Käytettäessä nopeareaktiivista ainetta, voidaan kohde ottaa käyttöön välittömästi ruiskutuksen loputtua.


Läpihengittävyys

Esimerkiksi vanhan bitumipohjaisen kermin päälle elastomeeri voidaan ruiskuttaa suoraan ilman paineentasauskerroksia, koska tuote on läpihengittävä. Samoin betonin päällä tuote on riittävästi läpihengittävä.


Palonkestävyys

Polyuretaanielastomeerilla saavutetaan tarvittaessa luokka K2. Tuote on tällöin itsestään sammuva eli ei ylläpidä paloa.


Liuotin- ja pehmitinvapaus

Elastomeerit ovat liuotin- ja pehmitinvapaita, joten ne eivät haurastu vuosikymmenen kuluessa.


UV-kestävyys

Polyuretaanielastomeereilla on erinomainen UV-valonkestävyys. Laboratoriossa ja käytännön testeissä ei ole todettu UV-valosta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.


Juuritiiveys

Kasvien juuret eivät läpäise elastomeeria.


Kemiallinen kestävyys

Polyuretaanit kestävät hyvin voimakkaita emäksiä ja laimeita happoja. Erikoislaadut kestävät voimakkaitakin happoja.


Suunnittelun helppous

Polyuretaanielastomeeri on suunnittelijalle erittäin vaivaton materiaali, koska ei tarvitse paneutua yksityiskohtiin (läpiviennit, liittymät, jne.). Työtä voidaan verrata täysin maalaamiseen, erona ainoastaan kerrosvahvuus.


Käyttökohteita

Katot, pysäköintitasot, sillat ja stadionit

Eniten polyuretaanielastomeeria käytetään otsikon kohteisiin. Pysäköintitasoilla ei välttämättä tarvita elastomeerin päällä suojaavaa asfalttikerrosta, koska se kestää täysin ajoneuvorasituksen vieläpä nastarenkain.


Iv-konehuoneet

Iv-konehuoneissa elastomeeri on parhaimmillaan. Se voidaan ruiskuttaa jo kahden viikon kuluttua betonin valusta ja kestää hyvin rakentamisen aikaiset rasitukset.


Lattiat

Polyuretaanilla saavutetaan lattialla elastisuuden ansiosta se etu, että pinnoitteeseen ei tule halkeamia, joiden vaikutuksesta saattaa koko pinnoitus lohkeilla pois. Kosteiden tilojen (saunat, keittiöt, suihku- ja WC-tilat) vedeneristeeksi elastomeeri soveltuu hyvin.


Altaat

Uimahallien, suihku- ja kahluualtaiden eristeenä on mahdollista käyttää elastomeeria.


Työskentelyolosuhteet

Koska polyuretaanituotteiden toinen komponentti, isosyanaatti, reagoi erittäin herkästi veden kanssa, ei polyuretaanipinnoitetta voida muulle kuin kuivalle pinnalle.